Wypadek Samochodowy – Co robić? Gdzie szukać pomocy? Jak założyć sprawę?

Każdy, nawet najmniej groźny wypadek samochodowy jest dla jego uczestnika szokiem. Wszystko dzieje się w ciągu kilku sekund i niejednokrotnie trudno po wypadku czy kolizji stwierdzić obiektywnie jak do tego doszło. Jego uczestnicy w ekstremalnych sytuacjach, działając pod wpływem dużego szoku, robią rzeczy których nie są później w stanie racjonalnie wyjaśnić, np. chodzą ze złamaną nogą, nie czują bólu nawet przy bardzo rozległych obrażeniach, itp. Niestety nie jesteśmy w stanie przygotować się na taką sytuację. Wypadki mają to do siebie, że są to z reguły zdarzenia nagłe i trudne do przewidzenia. Poza tym, każdy wypadek jest inny.
Dlatego zawarte poniżej porady prawdopodobnie umknął Państwa pamięci, proszę jednak na wszelki wypadek zachować poniższą broszurę. W przypadku potrzeby natychmiastowej konsultacji po wypadku nasze biuro jest do Państwa dyspozycji tel. (973) 303-0498 lub (718) 389-0450.

Najważniejsze jest zdrowie
Niezależnie od skali obrażeń, przy groźnym wypadku nie należy lekceważyć nawet najmniejszych objawów uszkodzenia ciała. Czasami groźne konsekwencje wypadku pozostają początkowo ukryte lub nieodczuwalne ze względu na szok poszkodowanego. Personel medyczny posiada ogromne doświadczenie, dlatego jeżeli to tylko możliwe proszę przekazać wezwanym na miejsce ratownikom i lekarzom w szpitalu jak najwięcej informacji. Widoczne gołym okiem obrażenia są oczywiste, ale bardzo często te ukryte bywają dużo groźniejsze. Należy powiedzieć lekarzom gdzie boli, gdzie się poszkodowani znajdowali w chwili wypadku lub gdzie zostali uderzeni (nawet jeżeli nie ma jeszcze żadnych objawów urazu ciała). W każdym momencie diagnostyki lub/i leczenia, jeżeli tylko poszkodowana osoba przypomni sobie jakieś znaczące okoliczności z momentu wypadku dotyczące zdrowia należy je jak najszybciej przekazać lekarzowi.

Relacja z miejsca zdarzenia
Na miejsce wypadku wraz z ambulansem przyjedzie również policja. Podczas kiedy personel medyczny zajmie się ratowaniem zdrowia i życia poszkodowanych, funkcjonariusze policji zabezpieczą miejsce wypadku, zbiorą informacje na temat zdarzenia oraz zeznania świadków. Bardzo ważne jest przekazanie policji wszelkich okoliczności wypadku, ponieważ to na ich podstawie policja sporządzi raport, który później będzie bardzo ważnym dokumentem w dalszym etapie ewentualnej sprawy. Jeżeli tylko uczestnicy wypadku są w stanie, powinni zrobić zdjęcia miejsca wypadku, wziąć dane kontaktowe do świadków oraz jak najszybciej skontaktować się z adwokatem. Jeżeli poszkodowani nie są w stanie samodzielnie zrobić zdjęć można poprosić kogoś ze świadków.

Terminy i wysokość odszkodowania
Ogromne znaczenie dla ewentualnej sprawy będzie miało terminowe złożenie dokumentów we właściwej firmie ubezpieczeniowej. Zachęcamy Państwa do kontaktu z adwokatem, ponieważ w przypadku przekroczenia dopuszczalnego terminu lub złożenia dokumentów w terminie, ale do niewłaściwej firmy ubezpieczeniowej, mogą się Państwo na zawsze pozbawić możliwości dochodzenia swoich praw. W wypadkach samochodowych najczęstsze zastosowanie ma ubezpieczenie No-Fault. Oznacza to, że niezależnie od tego, która strona ponosi winę za wypadek, firma ubezpieczeniowa pokryje koszty leczenia i zapłaci utracone zarobki (80%, maksymalnie $2,000 miesięcznie) za czas niezdolności do pracy, maksymalnie do łącznej kwoty $50,000. Lekarz prowadzący musi jednak potwierdzić związek niezdolności do pracy ze zdarzeniem drogowym, które miało miejsce. Musi również określić jak długo niezdolność ta będzie trwała. Ubezpieczenie No-Fault nie płaci za ból i cierpienie. Nawet jeżeli okaże się, że to ta sama firma ubezpieczeniowa odpowiedzialna będzie za pokrycie strat związanych z doznanym bólem i cierpieniem poszkodowanych i jeżeli będą oni do nich uprawnieni, sprawa będzie się toczyła według zupełnie innej procedury.

Firma ubezpieczeniowa No-Fault ma prawo zweryfikować na każdym etapie wypłaty świadczeń czy poszkodowany nadal potrzebuje świadczeń medycznych oraz zastępczych zarobków. Kieruje go wtedy na badanie do wyznaczonego przez siebie lekarza, który sporządza pisemną opinię w tej sprawie.
Opieka medyczna i zastępcze zarobki nie będą trwać w nieskończoność. No-Fault może zakwestionować dalsze uprawnienie poszkodowanego do powyższych świadczeń, uznając że wrócił on już do zdrowia i jest gotowy powrócić do pracy.
Podobnie będzie jeżeli świadczenia ubezpieczenia No-Fault osiągną granicę $50,000 płatności zostaną wstrzymane. W przypadku, jeżeli osoba poszkodowana posiada swój własny samochód, należy sprawdzić czy w ramach własnego ubezpieczenia nie przysługują jej dodatkowe świadczenia (medyczne i utracone wynagrodzenie), których wartość nie została pokryta w
ramach kwoty $50,000 ubezpieczenia No-Fault. Ponadto No-Fault odmówi jakichkolwiek świadczeń od samego początku, jeżeli poszkodowana osoba okaże się nieuprawniona do nich. Na przykład jeżeli osobą poszkodowaną będzie motocyklista – motocyklistom świadczenia No-Fault nie przysługują.

Sprawa cywilna
Jeżeli w ramach prowadzonego dochodzenia i rozpoznania sprawy okaże się, że któraś ze stron ponosi winę za wypadek, to można ją zaskarżyć w sprawie cywilnej. Firma ubezpieczająca samochód takiej osoby, będzie wtedy odpowiedzialna za wszystkie pozostałe wydatki związane z leczeniem poszkodowanych, ich utracone zarobki oraz odszkodowanie za cierpienie i ból –jeżeli zostaną one uznane i zatwierdzone decyzją sędziego. Każda firma ubezpieczeniowa prowadzi oczywiście swoje własne kalkuluje w jakim stopniu będzie odpowiadać za szkody wyrządzone przez swojego ubezpieczonego. Jeżeli na pewnym etapie sprawy dojdzie do wniosku, że niezależnie od procesu będzie musiała wypłacić odszkodowanie, to być może zamiast brnąć w kosztowne postępowanie sądowe zdecyduje się zawrzeć z poszkodowanym ugodę. Zaproponuje wtedy kwotę ugody.

Może ona zostać przyjęta przez poszkodowanego lub odrzucona. Jeżeli poszkodowany w porozumieniu ze swoim adwokatem uznają, że zaproponowana kwota jest za niska i w sprawie sądowej są w stanie wygrać więcej, mogą propozycję ugody negocjować lub nawet odrzucić. Sprawy wypadkowe są sprawami skomplikowanymi. Jeżeli dojdzie do procesu będzie trzeba skrupulatnie odpowiadać na dokumenty przedstawione przez drugą stronę postępowania. Niejednokrotnie trzeba zaangażować dodatkowych ekspertów, którzy przygotują opinie i będą w razie potrzeby zeznawać przed sądem. Każda ze stron będzie powoływać swoich świadków. Poszkodowany zostanie przebadany przez niezależnych lekarzy, którzy ocenią jego stan zdrowia i związek ewentualnych urazów z wypadkiem. Dlatego jeżeli zajdzie taka potrzeba zapraszamy do naszego biura. Nad sprawą cywilną pracujemy wspólnie z grupą adwokatów, z których każdy wnosi swoje indywidualne doświadczenie w celu jak najlepszego zabezpieczenia interesu naszego klienta.

Zapraszamy: 79 Greenpoint Ave, Brooklyn, N.Y. 11222, tel. (718) 389-0450.