Chorzy i ich rodziny wciąż mają szanse na odszkodowanie, nawet jeżeli dzisiaj mieszkają poza granicami Stanów Zjednoczonych.

Skutki ataków terrorystycznych na World Trade Center nie pozwalają światu zapomnieć o tej ogromnej tragedii. Wiele osób, które w odpowiedzi na wezwanie o pomoc ruszyło wówczas do pracy w odgruzowywaniu i porządkowaniu Dolnego Manhattanu, dziś przeżywa swoją osobistą tragedię. Zmagają się oni ze śmiertelnymi chorobami, będącymi konsekwencją narażenia na szkodliwe działanie panujących wówczas w strefie WTC warunków. Niestety utrzymujących się tam jeszcze długo po tragedii. Dopiero po wielu latach szkodliwe substancje dają o sobie znać w postaci chorób nowotworowych. Niestety dotyczy to również wielu szczęśliwie wówczas ocalałych oraz mieszkańców okolic miejsca tragedii. Również Polaków, którzy w odpowiedzi na wezwanie ruszyli wtedy z pomocą w czynnościach porządkowania strefy WTC po atakach. Dziś wielu z nich choruje i ze względu na wciąż pogarszający się stan zdrowia nie może pracować, przez co cierpią całe ich rodziny.

Rząd Stanów Zjednoczonych nie pozostawia ich jednak bez pomocy. Sukcesywnie przedłużane działanie programu wsparcia dla osób poszkodowanych, jest próbą rekompensaty poniesionych przez nich strat. Dedykowany tej sprawie fundusz Victim Compensation Fund (VCF) został utworzony, aby zapewnić poszkodowanym bezpłatne leczenie oraz odszkodowanie za straty niematerialne (utratę zdrowia) i materialne (utratę możliwości zarobkowych). O odszkodowanie mogą się również ubiegać rodziny osób zmarłych w konsekwencji ataków na World Trade Center.

Decyzja o rozszerzeniu w grudniu 2015 roku działania funduszu VCF, wydłużyła do 18 grudnia 2020 roku, ostateczny termin składania wniosków o wypłatę odszkodowania. Zapewniła również pełną (100%-ową) wypłatę odszkodowań, dla tych którzy dotychczas otrzymali tylko 10% przyznanej im kwoty. Zwiększono łączną sumę przeznaczoną na rekompensaty dla poszkodowanych o kolejne 4,6 miliarda dolarów oraz zmieniono niektóre warunki działania funduszu.

Odszkodowanie jakie przysługuje poszkodowanym w związku z uznaną za związaną z WTC chorobą nowotworową może sięgać nawet 250.000 dolarów. Chorzy na najbardziej wyniszczające choroby traktowani są priorytetowo. Lista chorób uznanych przez fundusz VCF jest na bieżąco aktualizowana. Każdy może sprawdzić czy dana jednostka chorobowa została uznana za związaną z pracą lub/i przebywaniem w strefie WTC po atakach terrorystycznych (https://www.cdc.gov/wtc/conditions.html).

Wielu z naszych rodaków, którzy po 11 września 2001 roku odpowiedzieli na wezwanie o pomoc zmaga się dzisiaj z chorobami nowotworowymi. Niektórzy wrócili do Polski, aby spędzić czas blisko rodziny, która jest dla nich niewątpliwym wsparciem w tych trudnych chwilach, kiedy choroba odbiera zdolność samodzielnej egzystencji.

Dla tych, którzy jeszcze nie otrzymali przysługującego im odszkodowania, rozszerzenie działania funduszu VCF jest szansą na otrzymanie rekompensaty za poniesione straty.

Wiele takich spraw prowadzi, nowojorski adwokat Andrzej Kamiński. Jego ponad 30-letnie doświadczenie w obsłudze spraw związanych z odszkodowaniami pracowniczymi, potwierdzają tysiące pozytywnie zakończonych spraw o odszkodowania.

Zarówno mecenas jak i personel jego kancelarii doskonale posługują się zarówno językiem polskim jak i angielskim. Ułatwia to komunikację oraz pozwala na dogłębną swobodną rozmowę dotyczącą wszelkich wątpliwości związanych ze sprawą o odszkodowanie.

Osiągnięciem kancelarii jest współudział w głośnym zakończonym sukcesem procesie o wielomilionowe odszkodowania w sprawach przeciwko właścicielom porządkowanych budynków strefy WTC. Mecenas Kamiński na co dziej zajmuje się również odszkodowaniami pracowniczymi związanymi z wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi oraz wszelkiego rodzaju wypadkami. Ponad 3 tysiące spraw zakończonych przyznanym odszkodowaniem świadczy o skuteczności pracy tej kancelarii.

Prowadzi ona również sprawy osób poszkodowanych, które na stałe lub tymczasowo przebywają w Polsce. Nie stanowi to przeszkody w dochodzeniu należnej poszkodowanym rekompensaty za poniesione straty.

Kancelaria zaprasza do kontaktu wszystkie osoby poszkodowane. Bezpłatnie udziela porad związanych ze sprawami o odszkodowanie z funduszu Victim Compensation Fund, chorobami zawodowymi oraz wypadkami.

Zgłaszać się można poprzez stronę internetową: www.kaminskilawfirm.com, emailem: kaminskiny@aol.com oraz pod numerami telefonów w USA: 001-718-389-0450 lub 001- 973-303-0498.

Wszystkie sprawy są indywidualnie rozpoznawane przez mecenasa Andrzeja Kamińskiego, który na co dzień w współpracuje z jedną ze znanych nowojorskich kancelarii prawnych. Zespół adwokatów reprezentujących różne dziedziny prawa pozwala na wnikliwą i szeroką analizę każdej sprawy, co pracuje na sukces sprawy każdego klienta.