W przypadku spraw cywilnych znaczenie ma przede wszystkim znalezienie osoby odpowiedzialnej za wypadek. Poszkodowane osoby bardzo często nie wiedzą jak szukać osób lub instytucji odpowiedzialnych oraz gdzie dochodzić swoich praw. Doświadczenie jakie posiada Mecenas Kamiński pozwala szybko i sprawnie odszukać odpowiedzialnych osób, a szybka interwencja pozwala na odpowiednie zabezpieczenie dowodów z miejsca wypadku.

Nie sposób wymienić tutaj wszystkich spraw związanych z odpowiedzialnością cywilną, ponadto każda z nich jest bardzo indywidualna. Jeżeli ulegli Państwo wypadkowi pomożemy w ustaleniu osób odpowiedzialnych oraz poprowadzimy Państwa sprawę. Jeżeli to Państwu grozi proces sądowy, sprawdzimy czy zarzuty są zasadne i omówimy możliwości obrony. Zapraszamy do naszego biura na Greenpoincie.

Wypadki przy pracy

Osoby odpowiedzialne podejmują szereg działań, które mają na celu odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków oraz ewentualnych roszczeń ze strony osób poszkodowanych. Niezabezpieczone place budowy, nieuwaga, brak osłon ochronnych na maszynach czy ignorowanie przepisów bezpieczeństwa to często przyczyny poważnych wypadków i długotrwałych obrażeń. Bagatelizowanie przepisów bezpieczeństwa czyni pracownika współodpowiedzialnym za wypadek, nie zwalnia to jednak sprawcy wypadku z odpowiedzialności za skutki jego zaniedbania.

Nawet w najlepiej zabezpieczonych miejscach pracy zdarzają się wypadki. Prawo Workers’ Compensation zabezpiecza interesy poszkodowanych pracowników w zakresie bezpłatnej opieki medycznej oraz zastępczych zarobków. Poszkodowany w zależności od urazu może otrzymać rentę chorobową lub odszkodowanie za utratę sprawności części ciała. Z kolei odszkodowania za ból i cierpienie należy dochodzić w sądzie cywilnym od sprawcy wypadku i jego ubezpieczalni.

Pracownik poszkodowany przy pracy nie może (z nielicznymi wyjątkami) skarżyć pracodawcy. Wyklucza to prawo Workers’ Compensation. Poszkodowany ma jednak prawo dochodzić odszkodowania na drodze cywilnej od sprawcy wypadku – osoby czy instytucji, która się do niego przyczyniła, np.: właściciel budynku, główny kontraktor, etc.

Ponieważ sprawy takie bywają bardzo skomplikowane, wymagają współpracy pomiędzy adwokatami, a także specjalistycznych konsultacji, mecenas Andrzej Kamiński współpracuje z najlepszymi firmami świadczącymi usługi profesjonalnych ekspertyz z różnych dziedzin. Z doświadczenia jakie nasze biuro posiada w tym zakresie, wiemy, że sprawdza się tutaj zasada, że jedna osoba nie jest w stanie zrobić tego co armia specjalistów. Dlatego mecenas Andrzej Kamiński stale współpracuje z kancelarią Gregory J. Cannata & Associates, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy swoich klientów.

Zapraszamy do naszego biura na Greenpoincie. Mecenas po zapoznaniu się z Państwa sprawą oceni, czy są podstawy do założenia sprawy w sądzie cywilnym.

Wypadki samochodowe

Nie sposób oszacować i zrekompensować szkód poniesionych w związku z takimi wypadkami. Firmy ubezpieczeniowe oferują gamę ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych w celu zabezpieczenia interesów osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Obowiązkowo każdy właściciel pojazdu musi posiadać ubezpieczenie związane z ruchem drogowym. Gwarantuje ono pokrycie kosztów opieki medycznej osób poszkodowanych w wypadkach oraz rekompensatę w związku z doznanym bólem i cierpieniem.

Mecenas Kamiński od wielu lat zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z wypadkami drogowymi. Zdobyte doświadczenie zapewnia, że każdy najmniejszy aspekt sprawy jest szczegółowo analizowany. Jednakże każda sprawa jest inna, a więc indywidualne podejście oraz możliwość konsultacji sprawy ze specjalistą (np. ekspertem dochodzeniowym) pozwala na dogłębną analizę oraz obranie trafnej linii obrony interesów klienta.

Mecenas Kamiński reprezentuje interesy poszkodowanych kierowców (niezależnie od stopnia przyczynienia się do wypadku), pasażerów oraz pieszych.

Potknięcia i upadki

Potknięcia i upadki zdarzają się codziennie. Można upaść idąc chodnikiem, schodząc ze schodów, wchodząc czy też wychodząc ze sklepu. W każdym przypadku należy najpierw ustalić przyczynę zdarzenia. Jeżeli błędnie skonstruowane schody lub niezabezpieczona dziura w chodniku okazały się przyczyną wypadku, należy znaleźć osobę lub instytucję będącą właścicielem nieruchomości lub odpowiedzialną za jej utrzymanie, a to często nie jest łatwe.